Trebalo bi redovno da servisirate svoju motornu testeru kako biste održali njeno funkcionisanje i efikasnost. Osnovne radove možete napraviti i sami, u skladu sa servisnim tackama navedenim ovde.Bezbednosne funkcije treba proveravati pre svake upotrebe (tacke 1–?5).

 

 

1.KOCNICA ZA LANAC Ocistite i proverite funkciju. Procitajte više o kocnici za lanac, o inercijalnoj funkciji i njihovoj proveri na str. 18?–19.

2. POKLOPAC KVACILA Ocistite traku kocnice za lanac. Zamenite je ako je oštecena ili veoma izlizana.

3. GAS Proverite da li kocnica gasa radi i da nije oštecena.

4. HVATAC LANCA Proverite da li je ceo i da nije labav. Zamenite hvatac lanca ako je oštecen.

5. STOP PREKIDAC Proverite da li stop prekidac radi.

6. PUKOTINE Proverite da li ima pukotina na bezbednosnim funkcijama i drugim delovima motorne testere. Zamenite ih ako mogu da ugroze vašu bezbednost. Ako niste sigurni, posavetujte se sa najbližim prodavcem.

7. ŠRAFOVI I MATICE Proveravajte redovno da li su svi šrafovi i matice zategnuti, posebno na auspuhu.

8. STARTER Ocistite dovod vazduha, proverite funkcionalnost i pohabanost.

9. LANAC Naoštrite i proverite zategnutost i stanje lanca.

10. MAC Ocistite rupe za podmazivanje i žleb lanca. Mac treba da se okrece normalno da bi se obezbedilo ravnomernije habanje. Isto tako, isturpijajte rapave ivice ravnom turpijom.

 

 

11. MAC I PODMAZIVANJE LANCA Proverite funkciju. Procitajte više u poglavlju Podmazivanje lanca na str. 18.

12. FILTER ZA VAZDUH Ocistite filter za vazduh u mlakoj sapunici. Ako je motorna testera opremljena centrifugalnim cišcenjem (Air Injection), ne morate da ga cistite cesto.

13. CILINDAR Redovno cistite rebra za hladenje da bi se održala funkcija hladenja motora.

14. ZAMAJAC Ocistite rebra za održavanje efekta duvanja/hladenja.

15. KVACILO Podmažite ležaj kvacila kroz rupu na radilici (kod nekih modela) ili direktno na vodilici (drugi modeli).

16. UPUTSTVO ZA UPOTREBU Procitajte više o servisiranju i održavanju u uputstvu za motorne testere. Za druga servisiranja i popravke, kontaktirajte svoje lokalne servisne prodavce.