Do povratnog udarca može doci tokom vecine radnih postupaka ako se ne postupa obazrivo sa testerom. Zato je veoma važno da naucite da koristite ispravne tehnike testerisanja. Uvek koristite motornu testeru sa funkcionalnom kocnicom za lanac. Procitajte više u poglavlju o kocnici za lanac i inercijalnoj funkciji. Palci i prsti moraju sasvim obuhvatati rucke. Uvek držite palac leve ruke ispod prednje rucke kada koristite testeru da biste uhvatili testeru u slucaju povratnog udarca.


PAŽNJA: Cuvajte se zone povratnog udarca!

Zona povratnog udarca je gornji deo vrha maca. Rad sa ovim delom maca predstavlja rizik od povratnog udarca.Nikada ne testerišite delom maca koji predstavlja veliki rizik od povratnog  udarca. U slucaju povratnog udarca (lanac ce uhvatiti drvo u zoni povratnog udarca) testera i secivo se zabacuju unazad i nagore snagom lanca koji se okrece.

Rizik od povratnog udarca kod okresivanja grana

Budite obazrivi kod okresivanja. Vrh maca može da udari odozdo u debla, panjeve, skrivene grane i krajeve stabala, uzrokujuci povratni udarac.


Rizik od povratnog udarca kod okresivanja grana i presecanja

Priprema pre sece.
Pre sece, postoji rizik od povratnog udarca kod okresivanja grana i kada secete žbunje i manje drvece koje smeta kod sece. Secite vucnim delom lanca kada okresujete grane. Nikada ne secite iznad visine ramena.

Seca i presecanje.
Kod sece i presecanja, možda cete hteti da uvucete mac u stablo. Postoji rizik od povratnog udarca ako secete neobazrivo, sa zonom povratnog udarca maca,direktno prema stablu. Možete izbeci najveci rizik od povratnog udarca jednostavno, ako nikada ne stavljate vrh maca direktno prema drvetu. Uvlacite mac u drvo bezbedno.