Servis

Naš servis je osnovan 1972 godine. Ovlašceni serviser je za:

al_coBriggsStrattonHUSQVARNA

HondaMAKITAVillager

Tokom proteklih godina, stalno se ulagalo u razvoj opreme i ljudstva. Radionica je namenski gradena prema potrebama savremenog poslovanja, i ima 10. stalno zaposlenih sa raznim strukama, strucnim spremama i kvalifikacijama za odredene oblasti servisiranja.             

Pored premotavanja elektromotora i elektromehanicarskih poslova vrše se sledece usluge:   

  • Merenje vibracija i balansiranje uredaja na licu mesta - po ISO standardu                                       
  • Balansiranje raznih rotora i ventilatora do 500kg - po ISO standardu
  • Premotavanje industrijskih elektromagneta
  • Premotavanje anlasera-alternatora...
  • Popravku lancanih testera, trimera, kosacica...
  • Popravku raznih rucnih alata, aparata za zavarivanje

Radionica se za 38.godina poslovanja, sa opremljenošcu i strucnom obrazovanju ljudstva, razvila u jednu od trenutno najsavremenijh u svojoj klasi na teritoriji Srbije.